PROJEKT PARTNEREK

Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.

Szervezetünk Magyarországon elsők között karolta fel a helyi termékek ügyét. Vidékfejlesztés mellett termelői piacot működtetünk Szombathelyen, segítjük a helyi gazdák piacra jutását. Cukrászműhelyt üzemeltetünk, terveink között szerepel egy cukrászda és bisztró nyitása szintén Szombathelyen.

Si.Energija

Društvo za trajnost virov SI.Energija – SI.Energija Egyesület közérdekű fellépésben a vidékfejlesztés területén tevékenykedik, amelynek elsődleges célja az, hogy hozzájáruljon az emberek fokozottabb részvételéhez az emberi, természeti és kulturális erőforrások fenntarthatóságának biztosításában és megőrzésében. Különösen elkötelezett a kulturális és természeti örökség és a népi hagyomány fenntartható kezelése és a fenntartható gazdasági fejlődés mellett.

Zalai Falvakért Egyesület

Az egyesület tevékenységeinek fókuszában a zalai falvak népességmegtartó képességének erősítése áll  a szociális biztonságot, a közösségi alapú gazdaságfejlesztést, a generációk együttműködését és a fiatalok vidéki kötődését segítő programok által.

ZRS Bistra Ptuj

A ZRS Bistra Ptuj olyan regionális fejlesztési ügynökség, amely a működési területeken és a nemzetközileg összehasonlítható kritériumok alapján a térség fejlesztési kiválóságának lényeges előmozdításáért felelős, és három területen működik: 1. Kutatás és fejlesztés. 2. Regionális és vállalkozásfejlesztés 3. Projektiroda.

PROJEKTMUNKATÁRSAK

Inzsöl Renáta

Telefon: +36 30 3769484
E-mail: inzsol.renata@pannonhelyitermek.hu

Janja Horvat

Telefon: +38 625381353
E-mail: janjabalazic@gmail.com

Szeder-Kummer Mária

Telefon: +36 30 9971681
E-mail: zalafalu@t-online.hu

Nataša Mrsek

Telefon: +386 40 756 136
E-mail: natasa.mrsek@bistra.si