Zalaszombatfa-Tájházak fejlesztését megalapozó műhelymunka- 2020. január 31.

Image

Zalaszombatfán szervezték meg a tájházak fejlesztését megalapozó műhelymunkát 2020. január 31-én a Zalai Falvakért Egyesület.

A résztvevők bejárták a MesésHetés projektbe bevont tájértéket bemutató, turisztikailag kiemelt helyeit, megismerkedtek a kínált szolgáltatási elemekkel.


A résztevők megismerhették a hátáron átnyúló szlovén-magyar pályázat: a Tájházak útja elnevezésű projekt tartalmát, külön hangsúlyt helyezve a szállodák és a tájértékeket bemutató helyek minőségi együttműködésére, a helyi közösségek erősítést célzó együttműködésekre.

Az előadó a projekt menedzsere Szeder-Kummer Mária volt. Áttekintették és összevetették a tájházak szempontjából a legfőbb elvárásokat, célokat, felhasználható eszközöket, valamint a projekt adta lehetőségeket, a marketing eszközöket, turisztikai termékfejlesztéseket, külső szakértői mentor támogatást, kisértékű eszközök beszerzést és rendezvényszervezést.

A Kehidakustányi Tájház és Mariska Udvar képviseletében, Gergely János mutatta be a térséget, a tájházat és tevékenységeit. Egyetértés született abban, hogy szükséges egy éves rendezvény és programterv készítése, ami a projekt megvalósítást és a közös tervezést segíti. A tájház környezetében számos rendezvényt szerveznek évente. Infrastrukturálisan a tájház megfelelő állapotban van, de kisebb eszközbeszerzésekre természetesen szükség van.

Thermal Hotel Balance sales munkatársa – Porkoláb Éva - bemutatta a szállodát, kiemelve annak előnyeit a projekttel kapcsolatban, az állandó kínálat kialakítását, pontosan meghatározható nyitvatartást, együttműködést, ápolt, bemutatható környezetet, felkészültséget: idegennyelvű ismertetők, idegennyelvi tudás.

Bedő Andrea bemutatta a Mesés Hetés Zöldút történetét, magyarországi településeit, tájértékeit. Elmondta, hogy van érdeklődő és már biztosan csatlakozó település (Lendvajakabfa) a Zöldúthoz.

Zárásként a résztvevők egy SWOT analízist készítettek a MesésHetés térségről.

Galéria>>