Fejlesztési folyamatot leíró tanulmány

Image
Az egyes fejezetek ismertetik a fejlesztés során követendő irányvonalakat, lépéseket, illetve rövid-, közép- és hosszútávú célokat is megfogalmaznak. Már most javaslatokat adnak a tájháznál, illetve közvetlen környezetükben kialakítandó turisztikai csomagajánlatokra vonatkozóan. Ám ezek részletes kifejtése, kidolgozása és bevezetése a „Turisztikai termék kifejlesztése és tesztelése” feladat során valósul meg.
A HOUSES, „Tájházak útja” – Örökségünk a jövőnk – értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban című projekt célja a kulturális és épített örökség, – elsősorban a tájházak, –turisztikai kínálatba való beépítése és ezzel megóvásuk biztosítása. A projektben a szlovén és magyar határterületen fekvő tájházak és vendéglátó egységek, helyi termék-előállítók, egyéb turisztikai attrakciók és szállodák vehetnek részt, mely egységeknek azzal a közös problémával kell szembenézniük, hogy vidéki térségekben található kulturális, természeti és épített örökség szervezett turisztikai hasznosítása, programajánlatokba szervezése jelenleg nem megoldott. A projekt tervezett tevékenységeivel és az ahhoz kapcsolódó intenzív direkt marketinggel a természeti és kulturális örökség megóvása a cél, ezzel elősegítve, hogy a térségbe érkező turistákat több, akár hosszabb tartózkodást is lehetővé tevő programcsomagok várják. A tájházak fejlesztésére egy új módszertan kidolgozása nyújt segítséget, mellyel terveink szerint a különböző fejlettségi szinten lévő intézmények közel azonos minőségi szintre érnek és a profiljukhoz illő turisztikai szolgálatatásokat napjaink elvárásainak megfelelő színvonalára emelik. Ehhez azonban – ti. a turisztikai fejlesztéshez – elengedhetetlen, hogy a tájházak szakmailag is a magyarországi viszonylatokban megfogalmazott irányelvek szerint hitelesek lehessenek. Szlovéniai viszonylatban a tájházak működtetésének irányelvei még nincsenek kidolgozva. A hazai néprajzi szakmai viszonyok projektbe történő beépítése céljából kérte fel a projekt vezető partnere, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik önálló szervezeti egységét, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságát. Az Igazgatóság szakemberei már a kezdetektől figyelemmel kísérik a projekt sorsát, és néprajzi szakmai szempontból minőségbiztosítják azt. A folyamatban résztvevő tájházak nyílt pályázat keretein belül kerültek kiválasztásra, melyek rávilágítanak a szlovén-magyar határ két oldalán meglévő sajátosságokra, így bővítve az ide érkezők ismereteit, erősítve a tematikus útvonal egyediségét. A projekt egyedi innovációja, hogy az új termék értékesítésére szállodákat is kiválasztottak – szintén nyílt pályáztatás során –, amelyek ezt a kínálatot a saját szolgáltatásaikkal kombinálva ténylegesen foglalható csomagokajánlatokként értékesítik. A szakmai szempontokat figyelemmel kísérve a projekt során a magyar oldalról három tájház, valamint egy turisztikai útvonal kiválasztása történt meg, a szlovén oldalról pedig szintén két megyéből öt intézmény képviselteti magát. Így Vas megyéből a Hegyhátszentpéteri és a Vashosszúfalui Tájház, Zala megyéből a Kehidakustányi Tájház és Hagyományőrző Mariska Udvar, valamint a Mesés Hetét Zöldút, Pomurje megyéből a Posestvo Mala Rosa és a ZRP Pomelaj, Podravje megyéből pedig a Hiška Herberstein, az Etnološki Muzej Hrgova Hiška („Hrgova-ház néprajzi múzeum”) Tájház, illetve a Viničarski muzej na Gorci (Szőlősgazda múzeum). A kiválasztott intézmények számára készítjük el a turisztikai haszonsítást megalapozó fejlesztési tervet, melyek megvalósítását a későbbiekben megyénként egy-egy kijelölt mentor segíti. A projekt vezető partnere a Pannon Helyi Termék Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, további projektpartner a Zalai Falvakért Egyesület, a Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, illetve a Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. A pályázat megvalósításának időintervalluma 2019. március 1-től 2021. február 28-ig tart, a támogatási forrás összege 336.925,10 EUR. A tanulmány felépítése a következő logikát követi. 2-3. fejezet: Vas megyei tájházak fejlesztési tervének bemutatása 4-5. fejezet: Zala megyei tájházak fejlesztési tervének bemutatása 6-8. fejezet: Podravje megyei tájházak fejlesztési tervének bemutatása 9-10. fejezet: Pomurje megyei tájházak fejlesztési tervének bemutatása Az egyes fejezetek ismertetik a fejlesztés során követendő irányvonalakat, lépéseket, illetve rövid-, közép- és hosszútávú célokat is megfogalmaznak. Már most javaslatokat adnak a tájháznál, illetve közvetlen környezetükben kialakítandó turisztikai csomagajánlatokra vonatkozóan. Ám ezek részletes kifejtése, kidolgozása és bevezetése a „Turisztikai termék kifejlesztése és tesztelése” feladat során valósul meg. A fejlesztési tervek kidolgozását személyes mélyinterjúk előzték meg, melyek időpontjai a következők: 2020. január 13. Posestvo Mala Rosa 2020. január 13. ZRP Pomelaj 2020. január 14. Hegyhátszentpéteri Tájház 2020. január 14. Vashosszúfalui Tájház 2020. január 15. Kehidakustányi Tájház és Hagyományőrző Mariska Udvar 2020. január 15. Mesés Hetés Zöldút 2020. február 4. Viničarski muzej na Gorci 2020. február 4. Hiška Herberstein 2020. február 4. Etnološki Muzej Hrgova Hiška A magyarországi tájházak felmérése néprajzi szempontból részletesebben történt meg, mivel a magyar szabályozás szigorú követelményeket fogalmaz meg a tájházak működtetésével kapcsolatban. Itt főként az épített és tárgyi emlékek eredeti környezetben való bemutatása, megőrzése kerül középpontba, míg Szlovéniában már most sokkal erősebb a turisztikai vetület. Magyarországon például elképzelhetetlen, hogy egy tájházat lakóházként használjanak, míg Szlovéniában erre több példát is láthatunk. A magyarországi tájházak jelenlegi helyzetének feltárása, alapjául szolgál a tanulmány törzsszövegében szereplő fejlesztési terveknek. A mellékletek között található az interjúk során készített fotókból egy szűk válogatás. A tanulmány magyar és szlovén nyelven innen tölthető le: https://drive.google.com/drive/folders/1cOApEf-KUtJ9saKBlZzUKg3Lj6Q41CBI?usp=sharing